FAQ

FAQ: Frequently Asked Questions – of zoals wij zeggen – Veelgestelde Vragen

Tijdens de open space bijeenkomsten en de kennismakingsgesprekken hebben we vele vragen verzameld. Op deze pagina beantwoorden we de vragen zo goed mogelijk. We hebben de vragen gesorteerd in categorieën.

Hoe ziet de aanmeldprocedure voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 eruit?
Met ingang van 1 oktober a.s. is het mogelijk om een voorinschrijving te doen om je tiener aan te melden voor Tienerschool Sneek schooljaar 2019-2020.

Procedure
Het is tot uiterlijk 14 december 2018 16.00 uur mogelijk om een voorinschrijving te doen voor deelname aan de Tienerschool Sneek. Een voorinschrijving is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor plaatsing.
Loting onder de voorinschrijvingen kan onderdeel van de procedure worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel nieuwe plekken er voor de tieners beschikbaar zullen zijn in het nieuwe schooljaar. Zodra daar duidelijkheid over is, delen wij dat mee. Loting zal willekeurig zijn. Er zal geen selectie van leerlingen plaatsvinden in welke vorm dan ook.
Na de voorinschrijving krijg je binnen 2 werkdagen een digitale ontvangstbevestiging.

Kennismakingsgesprek
Na de sluiting van de voorinschrijvingen volgt een kennismakingsgesprek, waarbij twee personen namens Tienerschool Sneek, ouder(s)/verzorger(s) en de tiener zelf aanwezig zijn. Tijdens het gesprek worden aan de hand van vragen en eventueel een presentatie van de tiener (als hij/zij dat wil) gekeken of er een match gemaakt kan worden tussen aanbod van de Tienerschool Sneek en verwachtingen van de tiener/ouders.
In theorie is iedere leerling die naar het regulier onderwijs gaat, plaatsbaar op Tienerschool Sneek. Nogmaals benadrukken we hier dat het gaat om een selectiegesprek.

Aanmelding
Als tiener en ouders na het gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over willen gaan, hebben zij tot uiterlijk 1 maart de gelegenheid om dat formeel te doen. De instructies hiervoor worden tijdens het kennismakingsgesprek uitgelegd en meegegeven.

 

Vragen over het personeel op de Tienerschool Sneek

Wie gaat er lesgeven?

Op dit moment is Team Tienerschool compleet. We stellen ze graag aan je voor!

Van links naar rechts: Anneminke Tjalsma (stagiaire), Anna Schurer, Anita Holwerda, Sebastiaan Poll, Marije Hulscher, Riemke bij de Leij, Angela Perdok en Tom Anema (stagiair).

 

Mooi concept! Kan ik bij jullie werken?

Op de vacature (klik hier voor de vacatureomschrijving) hebben we 200 reacties mogen ontvangen! Het team is inmiddels compleet, dus op dit moment hebben we geen vacature.

Krijg ik een coach?
Je krijgt een persoonlijke coach, die je begeleidt en je eerste aanspreekpunt is. Daarnaast staan alle andere coaches ook voor je klaar als aanspreekpunt.


Hoe zit het met de leerkrachten? (VO-docent/PO docent)
We zullen leerkrachten, of zoals wij ze liever noemen: coaches, inzetten met een bevoegdheid voor voortgezet onderwijs en coaches met een bevoegdheid voor primair onderwijs. Sommige coaches hebben een dubbele bevoegdheid.

Is er wisseling van docenten en lokalen?
Afhankelijk van wat je wilt gaan doen, zal je verschillende coaches nodig hebben op verschillende plekken. Stel, jij wilt leren op hoeveel manieren je een wortel kunt snijden, dan is het handig om dat in de keuken te oefenen, onder begeleiding van een expert in snijtechnieken. Het opzoeken van recepten en het uitrekenen van de kostprijs doe je op een andere plek. Misschien dat je voor dat laatste een expert economie nodig hebt.

Hoe ziet een dag van een coach op Tienerschool Sneek eruit?
We hebben beschreven hoe wij denken dat een dag op de Tienerschool eruit zou kunnen zien, vanuit het perspectief van de coach. Klik hieronder om het verhaal van ‘coach Remco’ te beluisteren.

 

Vragen over het onderwijs op de Tienerschool Sneek

Hoe ziet een dag van een tiener op Tienerschool Sneek eruit?
We hebben beschreven hoe wij denken dat een dag op de Tienerschool eruit zou kunnen zien, vanuit het perspectief van de tiener. Klik hieronder om het verhaal te beluisteren.

Hoe ziet het leren eruit?
Je gaat leren aan de hand van jouw ontwikkelvragen. Je leert wat je wilt leren en je leert wat je leuk kunt gaan vinden. We inspireren je en helpen je onbekend terrein te verkennen.

Moet ik persé instromen in groep 7?
Nee hoor, je mag ook instromen in groep 8 of als je naar de brugklas zou gaan. Instromen in de ‘tweede klas’ zou wel kunnen, maar of het handig is om voor één jaar van school te wisselen kan in een kennismakingsgesprek verkend worden.

Voor welke leeftijden is het nu precies?
De Tienerschool is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Meer precies: als je in 2018
10 wordt ben je welkom. Als je in 2018 14 wordt, word je niet meer toegelaten.
Uit onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein blijkt dat er vele voordelen zijn om deze leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen. We hebben er daarom ook voor gekozen om jongeren van verschillende leeftijden bij elkaar in één coachgroep te plaatsen.

En dan ben ik 14 jaar of ik ga naar de 3e klas in het voortgezet onderwijs, hoe komt het dan?
Je kunt dan gewoon instromen op het voortgezet onderwijs. In principe in het derde leerjaar. Afhankelijk van jouw keuze, vaardigheden en niveau op een aantal vakken zal dit op het niveau van Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO zijn. We zorgen voor een goede overdracht en overgang naar de school van jouw keuze.

Wat voor rooster krijgen we?  (digitaal/papier) en heb ik meer uren dan op de basisschool?
We gaan werken met een vierkant blokrooster, waarin je ook zelf keuzes kunt maken. Iedere dag starten we om 9.00 uur en zijn de tieners om 15.00 uur vrij. Het lijkt ons handig om dit digitaal te doen. Je hoeft niet meer uren naar school, dan je op de basisschool had.

Krijg je les in alle vakken en wanneer maak je keuze welke vakken je kiest?
We inspireren je door je onbekende werelden te laten verkennen. We laten je verschillende vakgebieden ervaren en begeleiden je in het maken van keuzes en het formuleren van je ontwikkelvraag. Door het werken met leerdoeloverzichten kunnen we samen kijken hoe ver je bent in je ontwikkeling en welke doelen je wilt behalen.

Kunnen verschillende vakken op verschillende niveaus worden gevolgd en afgesloten (met toetsen)?
Je ontwikkelt je in alle werelden op je eigen niveau. Per wereld en zelfs per vakgebied kan dit niveau verschillen. Toetsen zetten we in als hulpmiddel om te ontwikkelen, toetsen kan op verschillende manieren. We sluiten niets af, want leren gaat altijd door!

Kan ik eigen vakken kiezen?
Je kiest geen vakken, maar een ontwikkelvraag. Door met deze vraag aan de slag te gaan, ontwikkel je je in alle vakgebieden in de werelden. Je krijgt hierbij steun, sturing en inspiratie van je coach.

Moet ik verplicht bepaalde vakken volgen?
Alle verplichte kerndoelen worden geïntegreerd in de werelden, passend bij je ontwikkeling volg je instructies, college, werk je digitaal in een programma, etc. De coach geeft hierin steun, sturing en inspiratie.

Welke opleiding/niveau doe je?
Je ontwikkelt je op je eigen niveau, dit kan per wereld en per vakgebied verschillen. De opleiding noemen we tienerschool, we laten het categoriseren in niveaus los.

Wanneer mag je eraf?
Als je 14 jaar bent of er aan toe bent, kun je doorstromen naar de derde klas van een andere school voor voortgezet onderwijs.

Wordt er ook gebruik gemaakt van games om iets te leren?
Als een game een mooie meerwaarde heeft, jazeker.

Waar hebben we gym? En hoeveel?
Je krijgt gym in een bestaand gymlokaal/sporthal, minimaal 2 x 45 minuten per week.

Hoe zien de schooltijden op Tienerschool Sneek eruit??
Onze voorkeur gaat uit naar een vierkant rooster (starttijd en eindtijd zijn voor de hele week gelijk), van 9.00 – 15.00 uur.

Mix praktijk en theorie? Hoe ziet die eruit? Krijg ik ook kook- en tekenles?
We hebben de beschikking over praktijkruimtes die nu ook al voor onderwijsdoeleinden beschikbaar zijn en zullen die ook zeker gaan gebruiken. Leren krijgt betekenis als we dat in zoveel mogelijk vormen doen, dus een mooie mis tussen theorie en praktijk is wenselijk.

Krijg je ook huiswerk?
Nee, je hebt zoveel mogelijk eigen werkmomenten op school. Vind je het fijn om thuis verder te werken, dan mag dat natuurlijk altijd.

Wordt er met de iPad gewerkt?
Je werkt op de Tienerschool met verschillende moderne apparatuur, de keuze voor welke middelen dit zullen zijn, wordt nog gemaakt.

Welke leermethodes?
Je krijgt op de Tienerschool geen les uit vaste leermethodes. Het binnenkort te starten uitvoeringsteam gaat dit de komende maanden vormgeven.

Is er ook sportaccent ?
Afhankelijk van de ontwikkelvraag van de tiener zal er naar aanbod gekeken worden. Als een tiener zich wil ontwikkelen op het gebied van sport, passend bij het onderwerp en de ontwikkelvraag, wordt hier passend aanbod bij gezocht.

Is er ook TTO?
Het onderwijs is niet per definitie tweetalig, ook dit hangt weer samen met de ontwikkelvraag van de tiener. Wil je je ontwikkelen in Engels, dan bieden we je die mogelijkheid.

Hoe groot zijn de klassen?
We werken niet met klassen, wel met coachgroepen en teams. De grootte van de coachgroep is 17 tieners. Een team bestaat uit drie tot vijf tieners.

Hoe zijn de groepen verdeeld?
Je start in je eigen coachgroep. Deze bestaat uit tieners van verschillende niveaus en leeftijden (10-14 jaar). Daarnaast werk je aan ontwikkelvragen in teams van ongeveer drie tot vijf tieners.

Krijg je een diploma?
Het is niet de bedoeling dat je een diploma krijgt. De school is namelijk bedoeld voor tieners van 10 tot 14 jaar.

Moet ik samenwerken?
Op de Tienerschool werk je vaak samen met andere tieners. Als je dit lastig vindt, kan jouw coach je daarin begeleiden.

Verschillende leerstijlen (luisteren/doen/afkijken), hoe sluit je aan?
Op de Tienerschool, leer je op verschillende manieren. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij jouw leerstijl, maar zullen we je ook helpen nieuwe strategieën te ontwikkelen.

Een leerling die absoluut geen rekenen wil, hoe krijg je die op het rekenniveau dat hij/zij nodig heeft voor het vervolg onderwijs? (omdat hij/zij geen leervragen stelt die hiermee te maken hebben)
Een van de pijlers van de Tienerschool is dat we ons met de tieners niet alleen richten op wat zij leuk vinden, maar ook wat zij leuk kunnen gaan vinden.

Wat doen jullie als de tieners geen intrinsieke motivatie hebben?
We bieden steun, sturing en inspiratie bij je ontwikkeling. Dit zal de intrinsieke motivatie positief beïnvloeden. 

Krijgen we schoolreisjes en kamp?
Schoolreisjes, excursies en kamp zullen zeker een onderdeel van het onderwijs zijn, gewoon omdat je leert door te ervaren, leert van elkaar en enorm veel plezier zult hebben. Het doel van het uitstapje zal altijd samenhangen met het onderwerp van de periode.

Krijgen de kinderen op de tienerschool ook cijfers?
De tieners beoordelen de opbrengst van hun leervragen zelf met behulp van hun mede-tieners, coach, expert uit het werkveld of wie er maar constructieve feedback kan geven op het eindproduct en het proces. Een cijfer kan daar een middel in zijn, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden.

 

Vragen over passend onderwijs en tiener zijn

Wat als je geen vrienden in de klas kunt krijgen, wat dan?
We zien de Tienerschool als een veilige plek, waar jij jezelf mag zijn, jezelf mag ontwikkelen, fouten mag maken en waar iedereen van elkaar mag leren. Je coach helpt je daarbij. Je leert je eigen grenzen verkennen en we helpen je daarin sterk te staan en lef te tonen. Je leert je eigen kwaliteiten kennen en die van anderen, elkaar te helpen en respecteren en samen te werken. Dit alles helpt jou om te stralen en zelf je vrienden te kiezen.

Hebben tieners genoeg verantwoordelijkheid of moeten de volwassenen daar voor zorgen?
Wij hebben er vertrouwen in dat tieners dit kunnen, met steun en sturing van onze coaches. De steun en sturing zullen misschien eerst meer nodig zijn en na verloop van tijd minder.

Hoe gaan jullie om met meer- en hoogbegaafdheid?
Doordat je op je eigen manier en eigen niveau leert, wordt hier rekening mee gehouden. Als jij meer uitdaging aan kan, zullen we die zeker samen gaan opzoeken.

Houden jullie ook rekening met ASS kinderen?
De Tienerschool is er voor alle kinderen, ook als je ASS hebt. We werken in coachgroepen van 17 tieners en in teams van drie tot vijf tieners. Als je af en toe behoefte hebt om je even terug te trekken of alleen te werken, gaan we met jou en je ouders in overleg hoe we dat het beste kunnen organiseren.

Hoe kijken jullie naar het kind?
We kijken naar de talenten van het kind en sluiten aan bij de ontwikkeling en de leerwensen van het kind. Met behulp van de coaches bieden we steun, sturing en inspiratie om het beste uit jezelf te halen.

Wat wordt jullie anti-pestbeleid, gezien de ongebruikelijke groepen?
We proberen pesten te voorkomen door veel aandacht te besteden aan hoe we als tieners met elkaar omgaan: respectvol en ieder in zijn waarde laten. Als er toch gepest wordt, zullen we hierin stelling nemen en de tiener die gepest wordt beschermen en de pesters aanspreken op hun ongewenste gedrag. Indien nodig bespreken we dit met ouders.

 

Vragen over de organisatie en het waarom van de Tienerschool Sneek

Tienerschool Sneek, wie zijn jullie eigenlijk en wie zitten er in het ontwikkelteam?
Tienerschool Sneek is een samenwerking tussen Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee, RSG Magister Alvinus en Stichting Nieuw Onderwijs (voorheen werkgroep Nieuw Onderwijs Sneek). Expertise over leerlingen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en vernieuwend onderwijs voor tieners, is samengebracht in het ontwikkelteam.

Het ontwikkelteam wordt aangevoerd door Tinie Sterenborg, de Product Owner. Dit is een term uit de Scrum methodiek, de manier waarop we binnen het ontwikkelteam werken.

Vanuit Odyssee doen Jolanda Bakker, Eva de Koning en Dineke Nieuwland mee. Vanuit RSG zijn dat Anouk de Vries, Albert Rijpma en Suzanne Rozema. En vanuit Stichting Nieuw Onderwijs maken Jildou Dooper, Belle Dijkstra en Margreet Kamman het ontwikkelteam compleet.

Wat leer ik anders hier dan op de andere VO scholen?
Op de Tienerschool leer jij op een manier die het beste bij jou past. Dit kan voor iedere tiener verschillen. Je leert op je eigen niveau en per vakgebied kan dit niveau verschillen. Je leert door verbanden te leggen, waardoor wat je leert betekenis krijgt: waarom leer ik dit. Je leert hoe je voorbereid bent op een nog onbekende toekomst!

Hoeveel vrijheid is er op de Tienerschool?
Er is vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling en het maken van je eigen keuzes. Hierbij geeft de coach je steun, sturing en inspiratie. Er is vrijheid, geen vrijblijvendheid.

Maar wordt het dan geen chaos?
Vanuit chaos ontstaan de mooiste ontwikkelvragen en ontwikkelingen. Door de sturing van de coaches zullen we ervoor zorgen dat het een georganiseerde chaos wordt.

Zijn er ervaringen in het land met andere tienerscholen?
Ja, er zijn al tienerscholen in Nederland. Deze zijn allemaal nog in ontwikkeling en werken op een andere manier dan Tienerschool Sneek.

 

Vragen over de het gebouw van de Tienerschool Sneek

Waar zullen de lessen gegeven worden? Waar komt school te staan?
De lessen zullen gegeven worden op de Campus Simmerdyk te Sneek

Hoe gaat de school eruit zien?
De school zal een aantal grote lokalen hebben en een aantal kleinere ruimtes. We kunnen gebruik maken van een keuken, gymzaal en techniekruimtes.

Is het een school van Odyssee?
De school wordt ontwikkeld vanuit een samenwerking van RSG Magister Alvinus, Stichting Openbaar Onderwijs Odyssee en Stichting Nieuw Onderwijs.