Vragen over het onderwijs op Tienerschool Sneek

Hoe ziet het leren eruit?
Je gaat leren aan de hand van jouw ontwikkelvragen. Je leert wat je wilt leren en je leert wat je leuk kunt gaan vinden. We inspireren je en helpen je onbekend terrein te verkennen.

Moet ik persé instromen in groep 7?
Nee hoor, je mag ook instromen in groep 8 of als je naar de brugklas zou gaan. Instromen in de ‘tweede klas’ zou wel kunnen, maar of het handig is om voor één jaar van school te wisselen kan in een kennismakingsgesprek verkend worden.

Voor welke leeftijden is het nu precies?
De Tienerschool is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Meer precies: als je in 2018
10 wordt ben je welkom. Als je in 2018 14 wordt, word je niet meer toegelaten.
Uit onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein blijkt dat er vele voordelen zijn om deze leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen. We hebben er daarom ook voor gekozen om jongeren van verschillende leeftijden bij elkaar in één coachgroep te plaatsen.

En dan ben ik 14 jaar of ik ga naar de 3e klas in het voortgezet onderwijs, hoe komt het dan?
Je kunt dan gewoon instromen op het voortgezet onderwijs. In principe in het derde leerjaar. Afhankelijk van jouw keuze, vaardigheden en niveau op een aantal vakken zal dit op het niveau van Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO zijn. We zorgen voor een goede overdracht en overgang naar de school van jouw keuze.

Wat voor rooster krijgen we?  (digitaal/papier) en heb ik meer uren dan op de basisschool?
We gaan werken met een vierkant blokrooster, waarin je ook zelf keuzes kunt maken. Iedere dag starten we om 9.00 uur en zijn de tieners om 15.00 uur vrij. Het lijkt ons handig om dit digitaal te doen. Je hoeft niet meer uren naar school, dan je op de basisschool had.

Krijg je les in alle vakken en wanneer maak je keuze welke vakken je kiest?
We inspireren je door je onbekende werelden te laten verkennen. We laten je verschillende vakgebieden ervaren en begeleiden je in het maken van keuzes en het formuleren van je ontwikkelvraag. Door het werken met leerdoeloverzichten kunnen we samen kijken hoe ver je bent in je ontwikkeling en welke doelen je wilt behalen.

Kunnen verschillende vakken op verschillende niveaus worden gevolgd en afgesloten (met toetsen)?
Je ontwikkelt je in alle werelden op je eigen niveau. Per wereld en zelfs per vakgebied kan dit niveau verschillen. Toetsen zetten we in als hulpmiddel om te ontwikkelen, toetsen kan op verschillende manieren. We sluiten niets af, want leren gaat altijd door!

Kan ik eigen vakken kiezen?
Je kiest geen vakken, maar een ontwikkelvraag. Door met deze vraag aan de slag te gaan, ontwikkel je je in alle vakgebieden in de werelden. Je krijgt hierbij steun, sturing en inspiratie van je coach.

Moet ik verplicht bepaalde vakken volgen?
Alle verplichte kerndoelen worden geïntegreerd in de werelden, passend bij je ontwikkeling volg je instructies, college, werk je digitaal in een programma, etc. De coach geeft hierin steun, sturing en inspiratie.

Welke opleiding/niveau doe je?
Je ontwikkelt je op je eigen niveau, dit kan per wereld en per vakgebied verschillen. De opleiding noemen we tienerschool, we laten het categoriseren in niveaus los.

Wanneer mag je eraf?
Als je 14 jaar bent of er aan toe bent, kun je doorstromen naar de derde klas van een andere school voor voortgezet onderwijs.

Wordt er ook gebruik gemaakt van games om iets te leren?
Als een game een mooie meerwaarde heeft, jazeker.

Waar hebben we gym? En hoeveel?
Je krijgt gym in een bestaand gymlokaal/sporthal, minimaal 2 x 45 minuten per week.

Hoe zien de schooltijden op Tienerschool Sneek eruit??
Onze voorkeur gaat uit naar een vierkant rooster (starttijd en eindtijd zijn voor de hele week gelijk), van 9.00 – 15.00 uur.

Mix praktijk en theorie? Hoe ziet die eruit? Krijg ik ook kook- en tekenles?
We hebben de beschikking over praktijkruimtes die nu ook al voor onderwijsdoeleinden beschikbaar zijn en zullen die ook zeker gaan gebruiken. Leren krijgt betekenis als we dat in zoveel mogelijk vormen doen, dus een mooie mis tussen theorie en praktijk is wenselijk.

Krijg je ook huiswerk?
Nee, je hebt zoveel mogelijk eigen werkmomenten op school. Vind je het fijn om thuis verder te werken, dan mag dat natuurlijk altijd.

Wordt er met de iPad gewerkt?
Je werkt op de Tienerschool met je eigen laptop. Deze hoef je niet zelf aan te schaffen. Dit leermiddel blijft op school. Thuis kun je, als je dat wilt, in de digitale leeromgeving werken op je eigen devices. 

Welke leermethodes?
Je krijgt op de Tienerschool geen les uit vaste leermethodes. Het binnenkort te starten uitvoeringsteam gaat dit de komende maanden vormgeven.

Is er ook sportaccent ?
Afhankelijk van de ontwikkelvraag van de tiener zal er naar aanbod gekeken worden. Als een tiener zich wil ontwikkelen op het gebied van sport, passend bij het onderwerp en de ontwikkelvraag, wordt hier passend aanbod bij gezocht.

Is er ook TTO?
Het onderwijs is niet per definitie tweetalig, ook dit hangt weer samen met de ontwikkelvraag van de tiener. Wil je je ontwikkelen in Engels, dan bieden we je die mogelijkheid.

Hoe groot zijn de klassen?
We werken niet met klassen, wel met coachgroepen en teams. De grootte van de coachgroep is 17 tieners. Een team bestaat uit drie tot vijf tieners.

Hoe zijn de groepen verdeeld?
Je start in je eigen coachgroep. Deze bestaat uit tieners van verschillende niveaus en leeftijden (10-14 jaar). Daarnaast werk je aan ontwikkelvragen in teams van ongeveer drie tot vijf tieners.

Krijg je een diploma?
Het is niet de bedoeling dat je een diploma krijgt. De school is namelijk bedoeld voor tieners van 10 tot 14 jaar.

Moet ik samenwerken?
Op de Tienerschool werk je vaak samen met andere tieners. Als je dit lastig vindt, kan jouw coach je daarin begeleiden.

Verschillende leerstijlen (luisteren/doen/afkijken), hoe sluit je aan?
Op de Tienerschool, leer je op verschillende manieren. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij jouw leerstijl, maar zullen we je ook helpen nieuwe strategieën te ontwikkelen.

Een leerling die absoluut geen rekenen wil, hoe krijg je die op het rekenniveau dat hij/zij nodig heeft voor het vervolg onderwijs?(omdat hij/zij geen leervragen stelt die hiermee te maken hebben)
Een van de pijlers van de Tienerschool is dat we ons met de tieners niet alleen richten op wat zij leuk vinden, maar ook wat zij leuk kunnen gaan vinden.

Wat doen jullie als de tieners geen intrinsieke motivatie hebben?
We bieden steun, sturing en inspiratie bij je ontwikkeling. Dit zal de intrinsieke motivatie positief beïnvloeden. 

Krijgen we schoolreisjes en kamp?
Schoolreisjes, excursies en kamp zullen zeker een onderdeel van het onderwijs zijn, gewoon omdat je leert door te ervaren, leert van elkaar en enorm veel plezier zult hebben. Het doel van het uitstapje zal altijd samenhangen met het onderwerp van de periode.

Krijgen de kinderen op de tienerschool ook cijfers?
De tieners beoordelen de opbrengst van hun leervragen zelf met behulp van hun mede-tieners, coach, expert uit het werkveld of wie er maar constructieve feedback kan geven op het eindproduct en het proces. Een cijfer kan daar een middel in zijn, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden.