Vragen over het onderwijs op Tienerschool Sneek

Hoe ziet het leren eruit?
Je gaat leren aan de hand van jouw ontwikkelvragen. Je leert wat je wilt leren en je leert wat je leuk kunt gaan vinden. We inspireren je en helpen je onbekend terrein te verkennen.

Moet ik persé instromen in groep 7?
Nee hoor, je mag ook instromen in groep 8 of als je naar de brugklas zou gaan. Instromen in de ‘tweede klas VO’ zou wel kunnen, maar of het handig is om voor één jaar van school te wisselen kan in een kennismakingsgesprek verkend worden.

Voor welke leeftijden is het nu precies?
De Tienerschool is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Meer precies: als je in 2024 tien wordt, ben je welkom. Als je in 2024 veertien wordt, word je niet meer toegelaten.
Uit onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein blijkt dat er vele voordelen zijn om deze leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen. We hebben er daarom ook voor gekozen om jongeren van verschillende leeftijden bij elkaar in één coachgroep te plaatsen.

En dan ben ik 14 jaar of ik ga naar de 3e klas in het voortgezet onderwijs, hoe komt het dan?
Je kunt dan gewoon instromen op het voortgezet onderwijs. In principe in het derde leerjaar. Afhankelijk van jouw keuze, vaardigheden en niveau op een aantal vakken zal dit op het niveau van praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo zijn. We zorgen voor een goede overdracht en overgang naar de school van jouw keuze.

Wat voor rooster krijgen we?  (digitaal/papier) en heb ik meer uren dan op de basisschool?
We gaan werken met een vierkant blokrooster, waarin je ook zelf keuzes kunt maken. Iedere dag starten we om 9.00 uur en zijn de tieners om 15.00 uur vrij. Het lijkt ons handig om dit digitaal te doen. Je hoeft niet meer uren naar school, dan je op de basisschool had. Op maandagochtend starten we met de check in om 12.00 uur. In de ochtend heb je 'eigen werktijd' wat je óf thuis óf op school mag doen. 

Kunnen verschillende vakken op verschillende niveaus worden gevolgd en afgesloten (met toetsen)?
Je ontwikkelt je in alle werelden op je eigen niveau. Per wereld en zelfs per vakgebied kan dit niveau verschillen. Toetsen zetten we in als hulpmiddel om te ontwikkelen, toetsen kan op verschillende manieren. We sluiten niets af, want leren gaat altijd door!

Kan ik eigen vakken kiezen of moet ik verplicht vakken kiezen?
Je kiest geen vakken, maar een ontwikkelvraag. Door met deze vraag aan de slag te gaan, ontwikkel je je in alle vakgebieden in de werelden. De verplichte kerndoelen worden geïntegreerd in de werelden. Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde zijn kernvakken in het Nederlandse onderwijssysteem en dus ook op de Tienerschool. 

Welke opleiding/niveau doe je?
Je ontwikkelt je op je eigen niveau, dit kan per wereld en per vakgebied verschillen. De opleiding noemen we tienerschool, we laten het categoriseren in niveaus los.

Wordt er ook gebruik gemaakt van games om iets te leren?
Als een game een mooie meerwaarde heeft, jazeker.

Krijg je ook huiswerk?
Je hebt zoveel mogelijk eigen werkmomenten op school. Vind je het fijn om thuis verder te werken, dan mag dat natuurlijk altijd. 

Wordt er met de iPad / laptop gewerkt?
We werken op de Tienerschool met een laptop. Leerlingen in de PO-leeftijd kunnen een laptop van school gebruiken. De VO leerlingen moeten zelf één aanschaffen en gaan hierin mee in de systematiek van de RSG. Thuis kun je altijd in de digitale leeromgeving werken op je eigen devices. 

Hoe groot zijn de klassen? En hoe zijn de tieners verdeeld?
We werken niet met klassen, wel met coachgroepen. De grootte van de coachgroep is maximaal 20 tieners. Je start in je eigen coachgroep. Deze bestaat uit tieners van verschillende niveaus en leeftijden (10-14 jaar). 

Verschillende leerstijlen (luisteren/doen/afkijken), hoe sluit je aan?
Op de Tienerschool, leer je op verschillende manieren. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij jouw leerstijl, maar zullen we je ook helpen nieuwe strategieën te ontwikkelen. Dit noemen we Building Learning Power (zie coaching)

Krijgen we schoolreisjes en kamp?
Schoolreisjes, excursies en kamp zullen zeker een onderdeel van het onderwijs zijn, gewoon omdat je leert door te ervaren, leert van elkaar en enorm veel plezier zult hebben. Het doel van het uitstapje zal altijd samenhangen met het onderwerp van de periode.