Vragen over Passend Onderwijs en Tiener zijn

Wat als je geen vrienden in de klas kunt krijgen, wat dan?
We zien de Tienerschool als een veilige plek, waar jij jezelf mag zijn, jezelf mag ontwikkelen, fouten mag maken en waar iedereen van elkaar mag leren. Je coach helpt je daarbij. Je leert je eigen grenzen verkennen en we helpen je daarin sterk te staan en lef te tonen. Je leert je eigen kwaliteiten kennen en die van anderen, elkaar te helpen en respecteren en samen te werken. Dit alles helpt jou om te stralen en zelf je vrienden te kiezen.

Hebben tieners genoeg verantwoordelijkheid of moeten de volwassenen daar voor zorgen?
Wij hebben er vertrouwen in dat tieners dit kunnen, met steun en sturing van onze coaches. De steun en sturing zullen misschien eerst meer nodig zijn en na verloop van tijd minder.

Hoe gaan jullie om met meer- en hoogbegaafdheid?
Doordat je op je eigen manier en eigen niveau leert, wordt hier rekening mee gehouden. Als jij meer uitdaging aan kan, zullen we die zeker samen gaan opzoeken.

Houden jullie ook rekening met ASS kinderen?
De Tienerschool is er voor alle kinderen, ook als je ASS hebt. We werken in coachgroepen van 17 tieners en in teams van drie tot vijf tieners. Als je af en toe behoefte hebt om je even terug te trekken of alleen te werken, gaan we met jou en je ouders in overleg hoe we dat het beste kunnen organiseren.

Hoe kijken jullie naar het kind?
We kijken naar de talenten van het kind en sluiten aan bij de ontwikkeling en de leerwensen van het kind. Met behulp van de coaches bieden we steun, sturing en inspiratie om het beste uit jezelf te halen.

Wat wordt jullie anti-pestbeleid, gezien de ongebruikelijke groepen?
We proberen pesten te voorkomen door veel aandacht te besteden aan hoe we als tieners met elkaar omgaan: respectvol en ieder in zijn waarde laten. Als er toch gepest wordt, zullen we hierin stelling nemen en de tiener die gepest wordt beschermen en de pesters aanspreken op hun ongewenste gedrag. Indien nodig bespreken we dit met ouders.