Vragen over de procedures

Hoe ziet de aanmeldprocedure voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 eruit?
De aanmeldprocedure start met het doen van een voorinschrijving te doen om je tiener aan te melden voor Tienerschool Sneek schooljaar 2021-2022.

Kennismakingsgesprek
Na de sluiting van de voorinschrijvingen volgt een kennismakingsgesprek, waarbij twee personen namens Tienerschool Sneek, ouder(s)/verzorger(s) en de tiener zelf aanwezig zijn. Tijdens het gesprek worden aan de hand van vragen en eventueel een presentatie van de tiener (als hij/zij dat wil) gekeken of er een match gemaakt kan worden tussen aanbod van de Tienerschool Sneek en verwachtingen van de tiener/ouders.
In theorie is iedere leerling die naar het regulier onderwijs gaat, plaatsbaar op Tienerschool Sneek. Nogmaals benadrukken we hier dat het gaat om een selectiegesprek.

Aanmelding
Als tiener en ouders na het gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over willen gaan, hebben zij tot uiterlijk 1 maart de gelegenheid om dat formeel te doen. De instructies hiervoor worden tijdens het kennismakingsgesprek uitgelegd en meegegeven.

Loting
Een voorinschrijving is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor plaatsing.
Loting onder de voorinschrijvingen kán onderdeel van de procedure worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel nieuwe plekken er voor de tieners beschikbaar zullen zijn in het nieuwe schooljaar. Zodra daar duidelijkheid over is, delen wij dat mee. Loting zal willekeurig zijn. Er zal geen selectie van leerlingen plaatsvinden in welke vorm dan ook.