Onderwijsconcept

Tienerschool Sneek staat voor onderwijs passend bij de bijzondere levensfase waarin tieners zich bevinden. Wij erkennen tieners in wie ze ZIJN en WORDEN. Wij bieden een leeromgeving waarin onderwijs zich aanpast aan deze ontwikkelingsfase.

We hebben in beeld gebracht wat we daarmee bedoelen.

Tieners ontwikkelen zich niet op dezelfde manier en zijn sterk gefocust op het hier en nu. Op de Tienerschool krijgen zij ruimte om betekenis te geven aan hun leren. Ze mogen experimenteren en uitdagingen aangaan.

Steun, Sturing, Inspiratie

Coaching staat centraal; we begeleiden tieners actief in hun ontwikkeling. We bieden steun bij het nemen van beslissingen. We sturen op zelfregulatie zodat jongeren grip krijgen op hun ontwikkeling. We inspireren jongeren om de wereld te verkennen. Kortom: onderwijs niet alleen aanpassen aan wat tieners leuk vinden, maar ook aan wat ze leuk kúnnen gaan vinden.

In onze flexibele leeromgeving leren wij samen met oog voor creativiteit, kennis en (eigen)wijsheid.

We werken volgens een ontwikkelcirkel waarbij leerdomeinen vanuit 5 werelden worden aangeboden; creatieve wereld, wetenschappelijke wereld, communicatieve wereld, persoonlijke wereld en maatschappelijke wereld. Betekenisvol onderwijs voor tieners!

Samen leven, leren en werken

De tieners vormen met professionals en ouders samen een minisamenleving, waarin jongeren worden gezien. Wij erkennen wie ze zijn en worden.

In onze coachgroepen zitten jongeren van 10 tot 14 jaar. Uit onderzoek naar de ontwikkeling van het puberbrein blijkt dat er vele voordelen zijn om deze leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen. We hebben er daarom ook voor gekozen om jongeren van verschillende leeftijden bij elkaar in één coachgroep te plaatsen.

Tieners ontwikkelen zich op hun eigen niveau, dit kan per wereld en per vakgebied verschillen. Om die redenen laten wij het categoriseren van de jongeren in reguliere niveaus (PRO, vmbo, havo, vwo) los. In iedere coachgroep zitten tieners die op verschillende niveaus leren.

We gaan werken met vierkant rooster. Dit betekent dat we vaste schooltijden aanhouden. Iedere dag starten we om 9.00 uur en zijn de tieners om 15.00 uur  vrij.