Coaching op de Tienerschool

Coaching is een belangrijk onderdeel van de dag op de Tienerschool. We coachen om te inspireren, om te begeleiden en te sturen, maar ook om bewust te maken en vooral om te leren. Elke ochtend start met coaching in de groep. De persoonlijke wereld staat dan centraal. We leren over ons zelf, over elkaar en over de maatschappij.
De coach heeft hierin een begeleidende rol. We stellen vragen, arrangeren gesprekken en organiseren verschillende werkvormen.

De theorie van "Deep democracy" is in de start van de dag leidend. We stoppen bij wijze van spreke de thermometer in de groep en kijken hoe we met zijn allen erbij zitten.
Is het nodig om een aantal zaken samen te bespreken, voordat we kunnen starten met leren? Zijn er tieners die voor die dag extra begeleiding nodig hebben?

"Deep democracy" gebruikt het beeld van een zee. Onder de vloedlijn zwemmen visjes. Deze visjes kunnen zich vullen met zorgen, irritaties of negatieve emoties. 
Wanneer je geen aandacht hebt voor deze visjes, worden ze haaien. Gevaarlijke haaien die de oceaan (onze groep) gevaarlijk en onplezierig maken. Aandacht hebben voor elk individu en je emoties uitspreken, zijn dus vooral de kern van deze theorie.

Gedurende de ochtend volgen de tieners de basisvakken, waarin een ieder zoveel mogelijk op zijn eigen niveau begeleid wordt. De wetenschappelijke, communicatieve, maatschappelijk en creatieve wereld staan centraal. Onze tweede manier van coachen. 
In de middag bewandelen de tieners hun eigen route en werken zij aan hun eigen leerdoelen. Leerdoelen die te maken hebben met hun vaardigheden, kennis of gedrag. Gedurende deze werktijd zijn er altijd twee coaches aanwezig die de tieners begeleiden, vragen beantwoorden en zo nu en dan ook aansporen. De derde manier van coachen. 
We proberen als team met de tieners een gezamenlijke coachingtaal te gaan spreken. Een taal, met woorden die de tieners begrijpen en hen herinneren aan afspraken die we eerder hebben gemaakt over leren en ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat het spreken van een zelfde taal de krachtigste tool is om te verbeteren en te ontwikkelen.

"Building Learning Power" spreekt over het trainen van leerspieren. Wanneer je traint wordt je sterker. Dit beeld is herkenbaar, maar werkt ook zo bij leren. Wanneer we bewust aandacht hebben voor leren, leren trainen, worden we er beter in. We leren onze eigen strategieën te herkennen en te benoemen. We spreken hier over "we", omdat het team net als de tieners, samen leren een zelfde leertaal te spreken.

Coach Anita is verantwoordelijk voor de coaching op "leren te leren". Zij verzorgt wekelijks voor alle tieners een coaching uur, waarbij ze samen met de tieners spreekt over het trainen van onze leerspieren. We maken ons woorden eigen, die ons helpen om tijdens individuele coaching bewuster met elkaar te spreken over onze eigen leerstijl. 
Het team volgt net als de tieners hier trainingen in. Dhr. Anton de Vries (senior adviseur Hogeschool NHL-Stenden) begeleidt samen met coach Anita het team hierin. Het spreken van een zelfde taal, helpt om elkaar te begrijpen en elkaar te helpen.