4T- groep 

Tips en Tops van Tienerschool gericht op Toekomst

Op een informele, persoonlijke manier met een vaste groep van 6 tot 8 mensen samen bouwen aan Tienerschool Sneek. 
Doel: gebruik maken van ieders feedback om onderwijs Tienerschool te optimaliseren.

Medezeggenschap zoals je dat op ‘gewone’ scholen vaak ziet, is voor Tienerschool Sneek wettelijk niet mogelijk. Dat komt omdat we zowel onderdeel van het voortgezet onderwijs, als primair onderwijs zijn. Voor beide onderwijsvormen gelden andere wetten. Dit is één van de onderwerpen die met behulp van de pilot 10-14 onderwijs landelijk wordt opgepakt.

Tienerschool Sneek wil het onderwijs samen met ouders maken. Dat is de drijfveer om de 4T-groep op te zetten. We zijn altijd op zoek naar input en feedback op bijvoorbeeld processen en  communicatie enz. Ook kan vanuit de 4T-groep input worden gegeven aan (G)MR van Odyssee en RSG Magister Alvinus en directie/bestuur. De 4T-groep kan een klankbordfunctie richting andere ouders/verzorgers verzorgen en ook terugkoppeling naar ouders/verzorgers organiseren.
De 4T-groep komt 3 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 2 tot 3 personen.

Naast de 4T-groep vragen we ook de medewerkers en leerlingen regelmatig naar hun tips en tops op bijvoorbeeld inhoud, proces en participatie.  
We zijn ook nieuwsgierig naar de mening en input van (medewerkers van) bedrijven in onze regio. Met behulp van deze input maken wij het onderwijs nog inhoudsvoller.

Wil je ook je tips en tops met ons delen?
Mail ze dan naar info@tienerschoolsneek.nl of vul het formulier in op onze contactpagina.