Aanmeldprocedure

Je kunt nu een voorinschrijving doen om je tiener aan te melden voor Tienerschool Sneek schooljaar 2020-2021.

De termijn voor de voorinschrijvingen sluit op 13 december 16.00 uur. De voorinschrijving is helemaal vrijblijvend, maar wel noodzakelijk om in aanmerking te komen voor plaatsing.

Nadat je het formulier hiernaast hebt ingevuld, ontvang je binnen een aantal werkdagen een ontvangstbevestiging. Na de sluiting op 13 december wordt gekeken of loting noodzakelijk is. Er is een ruim aantal plekken beschikbaar, maar niet onbeperkt. Loting onder de voorinschrijvingen kán daarom onderdeel van de procedure worden. Loting zal dan willekeurig zijn, uitgevoerd door een notaris. Er zal geen selectie van leerlingen plaatsvinden in welke vorm dan ook en er wordt ook geen voorrang verleend aan broertjes of zusjes.

Begin volgend jaar worden voorinschrijvers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarbij 2 mensen namens Tienerschool Sneek, ouder(s)/verzorger(s) en de tiener zelf aanwezig zijn. 
Tijdens het gesprek worden aan de hand van vragen en evt. een presentatie van de tiener (als hij/zij dat wil) gekeken of er een match gemaakt kan worden tussen aanbod van de Tienerschool Sneek en verwachtingen van de tiener/ouders.
In theorie is iedere leerling die naar het regulier onderwijs gaat, plaatsbaar op Tienerschool Sneek. Nogmaals benadrukken we hier dat het hier niet gaat om een selectiegesprek.

Aanmelding
Als tiener en ouders na het gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over willen gaan, hebben zij tot uiterlijk 1 maart de gelegenheid om dat formeel te doen. De instructies hiervoor worden tijdens het kennismakingsgesprek uitgelegd en meegegeven.