Aanmeldprocedure

Je kunt nu een voorinschrijving doen om je tiener aan te melden voor Tienerschool Sneek schooljaar 2021-2020.

De voorinschrijving is helemaal vrijblijvend, maar wel noodzakelijk om in aanmerking te komen voor plaatsing voor het nieuwe schooljaar. Tussentijds instroom is in principe niet mogelijk.  

Nadat je het formulier hiernaast hebt ingevuld, ontvang je binnen een aantal werkdagen een ontvangstbevestiging. Er is een ruim aantal plekken beschikbaar, maar niet onbeperkt. Loting onder de voorinschrijvingen kán onderdeel van de procedure worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel nieuwe plekken er voor de tieners beschikbaar zullen zijn in het nieuwe schooljaar. Zodra daar duidelijkheid over is, delen wij dat mee. Loting zal willekeurig zijn. Er zal geen selectie van leerlingen plaatsvinden in welke vorm dan ook. 

Begin 2021 worden voorinschrijvers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarbij 2 mensen namens Tienerschool Sneek, ouder(s)/verzorger(s) en de tiener zelf aanwezig zijn. 
Tijdens het gesprek worden aan de hand van vragen en evt. een presentatie van de tiener (als hij/zij dat wil) gekeken of er een match gemaakt kan worden tussen aanbod van de Tienerschool Sneek en verwachtingen van de tiener/ouders. Past de tiener bij de Tienerschool en past de Tienerschool bij de tiener. 
In theorie is iedere leerling die naar het regulier onderwijs gaat, plaatsbaar op Tienerschool Sneek. We benadrukken dat het hier niet gaat om een selectiegesprek.

Aanmelding
Als tiener en ouders na het gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over willen gaan, hebben zij tot uiterlijk 1 maart de gelegenheid om dat formeel te doen. De instructies hiervoor worden tijdens het kennismakingsgesprek uitgelegd en meegegeven.