Samenwerking

Tienerschool Sneek, Stichting Kyk en RSG Magister Alvinus werken samen. We maken gebruik van jarenlange ervaring en expertise van Kykscholen (PO) en RSG Magister Alvinus (VO). We gebruiken de leerstof van Curriculum 10-14, de theorien en methodes van Building learning Power, Deep democracy, Puberbrein en van vele anderen.